Psikoterapi

Miteinander Lernen-Birlikte Ögrenelim Derneğimizin  faaliyetleri 1993 te Psikoterapi merkezinin kurulmasıyla zenginleşti.

Yaşam şartlarının çok yönlü ve karmaşık olması nedeniyle, alanlarında uzmanlaşmış terapistlerimiz, danışanların sosyo-kültürel alt yapılarını gözden kaçırmadan, sorunlarına çözüm üretebilecekleri bir konsept geliştirdiler.

Göçmenlere yönelik Psikoterapinin odak noktaları, göç etmenin altında yatan nedenlerin, kaybedilen tanıdık çevrenin, göç edilen ülkenin toplumsal yapısını tanımaya ve talepleri karşılamaya yönelik çalışmalardır.

Terapi sürecinde, danışanın beraberinde getirdiği bilgi ve becerilerle, yeni ülkenin yeni taleplerinin gözden geçirilmesi yer alır.

Her göç öyküsü, bir yaşam-ayakta kalma mücadelesi olduğundan, beraber getirilenlerin önemi büyüktür.

Göç , sadece travmatik bir deneyim olarak değil, kişisel gelişim ve değişim için bir şans olarak ta değerlendirilmelidir.

Terapik süreç, her zaman , değişik yaşam tarzlarının, toplumun birey üzerindeki, aile, okul, iş gibi önemli  sistemlere olan etkisini, kültürler arası alış-veriş çerçevesinde işler ve uygun çözüm taktiklerinin geliştirilmesini hedefler.

Bu koşullar altındaki psikoterapik süreç, ırkçılığa karşı; ırkçılık ve ırkçılığın nedenleri ve sonuçlarının konuşulup, tartışıldığı bir dialoğun oluştuğu bir sürece de dönüşür.

Terapist hiyerarşik olmayan bir tavırla, dünyaya açık ve meraklı gözlerle bakan duruşuyla, danışanın beklentisini özenli ve saygılı biçimde ele alır.

Bu da ancak terapistin sürekli  kendi tavır ve davranışlarını gözden geçirip, kendi terapi konseptini oluşturup, değerlendirip, yenilemesiyle olasıdır.