Siyasete Dokunmak

Siyasete Dokunmak-Kaynak Katoloğu (2016)

Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen „Siyasete Dokunmak“ projesinin hareket noktası, siyasetin herkesi ilgilendirdiği, dolayısıyla siyasi olayların bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerinin araştırılması isteğiydi. Birincil olan Avusturya´nın siyasi yapısı ve göçmenlerin siyasi yaşama katılım imkanlarını incelemekti. İkincil olarak ise, halihazırda varolan bilgileri pratiğe geçirebilecek metotlar geliştirebilmekti.

Bunun için siyasi düşüncenin oluşumunu incelemek,siyaset mekanlarını tanımak, siyasetçilere sorular yöneltebilmekti amacımız.

Toplam sekiz çalıstay oturumu boyunca, uzmanlarımız „hangi soruları siyaset ve siyasetçilere yöneltebilirim“ konulu sorular kataloğunu düzenlemek için tartışıp gelecekte göçmenler için hazırlanacak ana projenin taslağını  oluşturdu.

Ana hatlarıyla çalışmamiz şu evrelerden oluşmaktadır:

  • Hedef kitlenin belirlenme süreci
  • Siyaset ve siyasetçilere yöneltilecek soruların toplanması süreci
  • Siyaset yapılan (Ör: Meclis), yürütülen (Ör: Devlet Daireleri) yayınlayan (Ör: Basın) ve siyasi oluşumlara etkisi olan mekanların seçim süreci
  • Siyasi ve Medya-İletişim alanındaki anahtar kişiler kaynak kataloğunun hazırlanma süreci

Tüm bu hazırlık sürecinde, hedef kitleye uygun metotlar ile araştırmalar yapılıp yine bu grubun ihtiyaçlarına uygun (İstekleri, tecrübeleri ve siyasetle şimdiki bağlantıları) soru kitapçığı oluşturuldu . Ayrıca uzmanların konuyla ilgili tecrübeleri de çalışmada önemli bir rol oynadı.