Politik Bilgi – Modeller – Araçlar (2016)

Siyaset ve Toplumsal Politika bağlantılarıyla ilgili temel bilgilerin aktarımı

Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen bu proje de, göçmen kadınlara yönelik politik bilgilendirme ve bağlantıların (ulusal ve global) aktarımında gerekli metotları ve teknikleri uzmanlarımız geliştirmiştir.

Hedef, deneyime dayalı,bu gruba uygun konuları politik bağlantılarıyla aktarmak, kişileri, kendi fikirlerini oluşturmaya ve söz haklarını kullanmaya heveslendirmektir.Bu da ansiklopedik bilgilerin verilmesiyle değil, ögrenim fırsatlarıyla politik düşünme ve davranma becerisini kazandırmaktır.

Göçmenlerin politik konulardaki bilgileriyle, Avusturya nın özellikleri arasındaki bağlantıları kurup, göç ettikleri ülkenin toplumsal yaşamına daha aktif bir şekilde katılabilmeleri önemlidir.

Siyasi sorularla, hem Almanca, hemde politik konulardaki yeterliliklerinin bütünleşmesi sağlanır.

Yetişkinler Eğitimi uzmanlarınca geliştirilen teknik ve metotlarla, bu ögrenim araçlarının Çalıştaylar, Bilgilendirme toplantıları ve benzeri çalışmalarda kullanılması hedeflenmiştir.