Ekonomik Bilgiler 2014

Eğitim ve Kadın Bakanlığınca desteklenen „Ekonomik Bilgiler – Modeller – Uygulamalar“ Projesi
Temmuz-Aralık 2014 tarihleri arası uygulandı.

Göçmenlere yönelik Temel Eğitim Kurslarında ekonomik bilgilerin en verimli şekilde aktarılabilmesi için gerekli metotların ve eğitim araçlarının, konunun uzmanlarınca geliştirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması gerçekleştirildi.