Siyaset – Modeller – Araçlar (2016)

Siyaset ve toplumsal bilgilerin aktarımı

Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen bu projenin amacı, bireylerin siyaset ile tanişmaları,  söz haklarını kullanmaları ve ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel yaşama katılımlarını sağlamaktır.