Siyaset – Modeller – Araçlar (2016)

Siyaset ve toplumsal bilgilerin aktarımı

Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen bu projenin amacı, bireylerin siyaset ile tanışmaları, söz haklarını kullanmaları ve ekonomik, toplumsal, siyasal kültürel yaşama katılımlarını sağlamaktır.